Leasing

LEASING – KORZYSTNE ŹRÓDŁO FINANSOWANIA TWOJEJ ROBOTYZACJI


Wartym rozważenia przez przedsiębiorców, przewidzianym w ramach ulgi na robotyzację, jest możliwość kwalifikowania kosztów leasingu takich jak:

  • opłata wstępna (wkład własny)
  • raty leasingowe
  • wartość wykupu
  • pozostałe opłaty

Jedynym warunkiem jest konieczność wykup przedmiotu leasingu (robota/stanowiska zrobotyzowanego) na własność przez Leasingobiorcę (Korzystającego) po zakończeniu umowy leasingu. Ważnym jest, że koszt wykupu poniesiony na robotyzację z punktu widzenia ulgi również jest kwalifikowany do rozliczenia w uldze.

Leasing to dojrzały produkt finansowy, dobrze znany przedsiębiorcom, może stanowić najoptymalniejszy wariant dla wszystkich, którzy jeszcze nie podjęli decyzji o robotyzacji. Cały koszt zrobotyzowanego gniazda technologicznego może zostać rozłożona na kilka lat a jednocześnie, każdego roku korzystać z ulgi od poniesionych w danym roku wydatków kwalifikowanych

Leasing jest też bardzo dobrym rozwiązaniem dla przedsiębiorców przekonanych do robotyzacji ale z powodu na przykład z wydłużonego okresu cyrkulacji zaangażowanego kapitału obrotowego, zamierzają skorzystać z szybko dostępnych środków na nowe inwestycje jakie proponuje profesjonalna firma leasingowa.

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU