PARTNERZY

Partnerzy

FORUM AUTOMATYKI I ROBOTYKI POLSKIEJ (FAIRP)

Jesteśmy częścią Forum Automatyki i Robotyki Polskiej (FAiRP) – organizacji, która zrzesza pracodawców i największe firmy z branży.

FAiRP powstał, by popularyzować rozwiązania z obszaru automatyzacji i robotyzacji w Polsce i na świecie oraz inspirować przedsiębiorstwa do wdrażania nowoczesnych rozwiązań z zakresu Przemysłu 4.0. Dzięki wymianie doświadczeń opartej na współpracy, Forum chce promować dobre praktyki i projekty, mające na celu usprawnienie procesów produkcyjnych oraz cyfrową transformację w przemyśle.

Poza działaniami w środowisku biznesowym, misją Forum Automatyki i Robotyki Polskiej jest także działalność edukacyjna. Dzięki kontaktom ze światem nauki i instytucjami pozarządowymi FAIRP planuje rozwijać sektor badań oraz segment profesjonalnych szkoleń i kursów.

Pozostałe płaszczyzny działalności Forum Automatyki i Robotyki Polskiej FAiRP:

  • Integracja środowisk biznesowych oraz ludzi związanych z automatyzacją i robotyzacją
  • Reprezentowanie społeczności członkowskiej w kontaktach z organami państwowymi
  • Opiniowanie i współtworzenie regulacji obszaru automatyki przemysłowej
  • Wpływanie na kształt polityki ekonomicznej i społecznej związanej z interesami zrzeszonych podmiotów

 

Szczegółowe informacje znajdują są na stronie internetowej FAIRP: https://fairp.pl

FRONIUS

Oferujemy wysokiej klasy technologię zrobotyzowanych systemów spawania Fronius, którą sami wykorzystujemy w ramach działalności przy budowie maszyn.

Posiadamy status „Authorized Integrator Partner”, dzięki czemu wspieramy naszych Klientów eksperckim know-how oraz wsparciem technicznym. Certyfikat programu partnerskiego świadczy o doskonałej znajomości standardów oraz systemów Fronius.

 

KLASTER „SILESIA AUTOMOTIVE & ADVANCED MANUFACTURING” (SA&AM)

Dołączyliśmy do Klastra „Silesia Automotive & Advanced Manufacturing” (SA&AM), który zrzesza przedsiębiorstwa działające w branży motoryzacyjnej oraz technologicznej.

Organizacja powstała z inicjatywy Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A., a jej celem jest zbudowanie płaszczyzny współpracy między środowiskiem biznesu i jednostkami naukowymi. Możliwość dzielenia się naszym wieloletnim doświadczeniem i wsparcie projektów o charakterze edukacyjnym to dla nas kolejna okazja do rozwoju kompetencji.

SIEMENS SOLUTION PARTNER

W roku 2023 PROPOINT S.A. dołączył do grona przedsiębiorców zrzeszonych wokół programu Siemens Solution Partner, łączących kluczowych dostawców systemów automatyki i robotyki na całym świecie. 

Bazując na systemach i produktach oraz pracując według standardu marki Siemens, PROPOINT S.A. potwierdza swoją stabilną pozycję na rynku, mogąc odpowiedzieć na bieżące wyzwania jakie stawia rynek automatyki w jeszcze bardziej kompleksowym zakresie. 

KUKA OFFICIAL SYSTEM PARTNER

W sierpniu 2023 roku PROPOINT S.A.

dołączył do Oficjalnych Partnerów Systemowych KUKA. 

Współpraca naszych firm trwa już od wielu lat i zaowocowała szeregiem projektów. Łączy nas długofalowa wizja wspierania inteligentnej automatyzacji. Dzięki innowacyjnym rozwiązaniom skutecznie automatyzujemy procesy produkcyjne, podnosząc efektywność i konkurencyjność polskich przedsiębiorstw.

AUTOMATIONML E.V.

JESTEŚMY CZĘŚCIĄ AUTOMATIONML E.V. – INICJATYWY, KTÓRA MA NA CELU UTWORZENIE JEDNEGO STANDARDU WYMIANY DANYCH Z RÓŻNYCH NARZĘDZI INŻYNIERSKICH.

Zaprojektowanie systemu tylko raz i możliwość wykorzystania danych z różnych narzędzi pozwala na zaoszczędzenie czasu oraz uniknięcie ewentualnych błędów. Każdy projekt obejmuje też etap aktualizacji – nawet jeśli uprzednio udało się uporządkować dane, wprowadzone później zmiany wymuszają powtórzenie wcześniejszej pracy. Odpowiedzią na te wyzwania jest zunifikowanie standardu tak, by uniknąć konieczności manualnego wprowadzania poprawek. Dodatkowe korzyści tego rozwiązania to bez wątpienia optymalizacja całego procesu integracji, co przekłada się na mniejsze zaangażowanie inżynierów, a więc zmniejsza koszty projektu.

Nowoczesne centrum badawcze w Gliwicach pozwala nam na rozwijanie własnych aplikacji, które stanowią kompatybilny element wymiany danych. Wieloletnie doświadczenie w środowisku przemysłowym pozwala nam lepiej rozumieć problemy z jakimi mierzą się dostawcy i firmy tego sektora rynku, więc w konsekwencji jeszcze bardziej automatyzować procesy.