Dla akcjonariuszy

ProPoint S.A.

ul. Bojkowska 37R, 44-100 Gliwice, Polska

KRS: 0000931877
REGON: 240898185
NIP: 631-255-82-12

Kapitał zakładowy 160 000 zł

Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego