Dla akcjonariuszy

                                                              PROPOINT S.A.

ul. Bojkowska 37R, 44-100 Gliwice
Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000931877 
NIP: 6312558212
REGON: 240898185 
BDO: 000165025
Kapitał zakładowy: 170.000,00 zł (w całości wpłacony)