Roboty przemysłowe

ROBOT PRZEMYSŁOWY TO MASZYNA, KTÓRA JEST:

  • automatycznie sterowana,
  • programowalna,
  • wielozadaniowa,
  • stacjonarna lub mobilna,
  • posiada co najmniej 3 stopnie swobody,
  • ma właściwości manipulacyjne bądź lokomocyjne dla zastosowań przemysłowych, a także spełnia łącznie następujące warunki:

1. wymienia dane w formie cyfrowej z urządzeniami sterującymi i diagnostycznymi lub monitorującymi w celu zdalnego: sterowania, programowania, monitorowania lub diagnozowania,
2. jest połączona z systemami teleinformatycznymi, usprawniającymi procesy produkcyjne podatnika, w szczególności z systemami zarządzania produkcją, planowania lub projektowania produktów,
3. jest monitorowana za pomocą czujników, kamer lub innych podobnych urządzeń,
4. jest zintegrowana z innymi maszynami w cyklu produkcyjnym przedsiębiorstwa produkcyjnego.

WAŻNE KRYTERIUM:  FABRYCZNIE NOWY ROBOT

WAŻNE KRYTERIUM: MINIMUM 3 OSIE SWOBODY ROBOTA

ULGA NA ROBOTYZACJĘ