ULGA NA ROBOTYZACJĘ

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY BIZNESOWEJ ZWIĄZANEJ Z ROBOTYZACJĄ ORAZ AUTOMATYZACJĄ ZAKŁADÓW PRZEMYSŁOWYCH WSPARTEJ ULGĄ NA ROBOTYZACJĘ.

OFERUJEMY EKSPERCKĄ WIEDZĘ BRANŻOWĄ ORAZ BOGATE DOŚWIADCZENIE NASZYCH INŻYNIERÓW W INTEGRACJI ROBOTÓW PRZEMYSŁOWYCH DLA RÓŻNYCH GAŁĘZI GOSPODARKI.

ZOBACZ NASZE PROJEKTY

Służymy wsparciem na każdym etapie inwestycji - od projektowania do wdrożenia wraz ze wskazaniem alternatywnych źródeł finansowania, takich jak: korzystny leasing lub pożyczka leasingowa, elastyczny kredyt czy programy dotacyjne.

Zadbamy o kompletność dokumentacji technicznej w całym procesie integracji robotów przemysłowych oraz zgodność z normami jakości ISO, kompletną dokumentacją DTR oraz bezpiecznym dopuszczeniem do użytkowania (certyfikat CE).

Dopasujemy najlepsze rozwiązania technologiczne do specyfiki branżowej każdego przedsiębiorstwa w zakresie  używania robotów przemysłowych.

ULGA NA ROBOTYZACJĘ

 • ulga od 2022 roku

 • oszczędność kosztów

 • rozwój biznesu

 • przewaga technologiczna

 • różne źródła finansowania

NIE PRZEGAP ULGI NA ROBOTYZACJĘ – SKORZYSTAJ JUŻ TERAZ


Od 1 stycznia 2022 roku przedsiębiorcy i firmy mogą skorzystać z nowej preferencji podatkowej, jaką jest ulga na robotyzację. Ulga na robotyzację ma na celu zachęcenie polskich przedsiębiorstw do unowocześnienia procesów produkcyjnych i ułatwić firmom podjęcie pozytywnej decyzji o zakupie robotów przemysłowych. Podatnikowi prowadzącemu działalność produkcyjną, który zainwestował w zakup nowych robotów przemysłowych, będzie przysługiwać prawo do odliczenia (naliczane od podstawy opodatkowania) poniesionych w tym celu kosztów.


NOWY IMPULS DLA ROZWOJU FIRM 

Ulga na robotyzację jest skierowana do firm, które chcą usprawnić swoje procesy technologiczne na drodze używania robotów przemysłowych. Podatkowe wsparcie robotyzacji przemysłowej ma stanowić ważny argument za przeniesieniem przez zagranicznych inwestorów produkcji do Polski, jak również stać się narzędziem, które pomoże krajowym firmom w zwiększaniu produktywności i konkurencyjności na rynku międzynarodowym.

Bezpłatna konsultacja

ROBOTYZACJA – GŁÓWNE KORZYŚCI

ZWIĘKSZENIE WYDAJNOŚCI PRODUKCJI

OPTYMALIZACJA KOSZTÓW

SZYBSZA REALIZACJA ZLECEŃ

WZROST KONKURENCYJNOŚCI

WIĘKSZA EFEKTYWNOŚĆ I RENTOWNOŚĆ

POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA

ILE BĘDZIE MÓGŁ ODLICZYĆ PRZEDSIĘBIORCA?

Przedsiębiorcy będą mogli dodatkowo odliczyć 50% kosztów poniesionych na inwestycje w robotyzację. W pierwszej kolejności zaliczą poniesione wydatki do kosztów podatkowych, następnie będą mieli prawo do dodatkowego odliczenia od podstawy opodatkowania 50% powyższych wydatków.


 

Odliczeniom mają podlegać wydatki poniesione i udokumentowane jako koszty kwalifikowane:

 • zakupu lub leasing nowych robotów i kobotów (definicję robota przemysłowego znajdziesz tutaj)
 • zakupu wyposażenia dodatkowego (osprzętu np. torów jezdnych, obrotników, sterowników, czujników ruchu, efektorów końcowych),
 • zakupu oprogramowania niezbędnego do poprawnego uruchomienia i przyjęcia do używania robotów, kobotów i innych środków trwałych z zakresu robotyzacji,
 • zakupu urządzeń bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP),
 • koszty usług wdrożeniowych,
 • kosztów szkoleń dla pracowników, którzy będą obsługiwali nowy sprzęt
Przykładowe kalkulacje

KTO MOŻE ZOSTAĆ BENEFICJENTEM ULGI NA ROBOTYZACJĘ?

NAJWAŻNIEJSZE KRYTERIA DOSTĘPNOŚCI ULGI NA ROBOTYZACJĘ ZNAJDUJĄ SIĘ PONIŻEJ.

TERMIN OBOWIĄZYWANIA I OKRES ROZLICZENIA ULGI NA ROBOTYZACJĘ?

Ulga na robotyzację jest ograniczona w czasie i obowiązywać będzie przez 5 lat tj. od początku 2022 do końca 2026 roku. Korzystnym pozostaje również to, że podatnik wykazujący dochodowość brutto może rozliczyć koszty kwalifikowane związane z wdrożoną robotyzacją aż do roku 2032.


NIE ZWLEKAJ - ZYSKAJ PRZEWAGĘ TECHNOLOGICZNĄ DZIĘKI ROBOTYZACJI

Zaprojektujemy i wykonamy  kompleksową robotyzację zintegrowaną z procesem technologicznym, zgodnie z ekspercką wiedzą i praktykami dotyczącymi konstrukcji, sposobu ich działania. Nasi doświadczeni inżynierowie sprawią, że zastosowane roboty będą sprawne i niezawodne - nad czym będzie czuwał nasz serwis online. Pandemia zwiększyła potrzebę robotyzacji w polskich firmach – robotyzacja pozwala uniezależnić się od wahań na rynku pracy oraz uelastycznia procesy produkcyjne.

Sprawdź leasing

ZAINWESTUJ Z KORZYŚCIĄ - PRZYKŁADOWA* KALKULACJA**

UPROSZCZONY RACHUNEK ROBOTYZACJA BEZ ULGI ROBOTYZACJA Z ULGĄ
Koszty poniesionej robotyzacji 500 000 zł 500 000 zł
Zysk przedsiębiorstwa 1 700 000 zł 1 700 000 zł
Odpis na robotyzację (50% kosztów poniesionej robotyzacji) 0 zł 250 000 zł
Zysk brutto (podstawa opodatkowania) 1 700 000 zł 1 450 000 zł
Podatek dochodowy (19%) 323 000 zł 275 500 zł
Ulga w podatku
47 500 zł

*Powyższe przykłady mają charakter wyłącznie poglądowy. W powyższych przykładach zaprezentowano jedynie fragment rachunku opłacalności inwestycji. Przykłady te nie obejmują wszystkich kosztów i przychodów, dlatego nie mogą stanowić dla przedsiębiorcy/inwestora jedynej podstawy wyboru najkorzystniejszej decyzji, którą pozostawia się do indywidualnej, poszerzonej analizy oraz ostatecznie własnej oceny.
**Ulga na robotyzację w wysokości 47.500,00 zł. została skalkulowana dla całego okresu rozliczenia kosztów kwalifikowanych dot. robotyzacji 

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU